Mythe : landelijke gebieden zijn sowieso al goed voorzien van alternatieve energie

een groot aantal plattelandsgezinnen en –bedrijven zijn op geen enkel netwerk aangesloten en moeten dus andere keuzes maken. Vaak moeten zij echter de lastige keuze maken tussen vervuilende (steenkool, hout of stookolie) of duurzame energie waar geen overheidssteun voor beschikbaar is waardoor ze financieel niet echt interessant  zijn.

De toekomst van landelijke energie in Europa

Het Future of Rural Energy in Europe (FREE)-initiatief wil meer bewustzijn creëren inzake verantwoorde energieopties die beschikbaar zijn voor landelijke huizen en bedrijven die geen toegang hebben tot dezelfde energie-infrastructuur, -opties en -steun als stedelijke gebieden. Dit gedeelte van de website biedt een eerste overzicht van deze FREE-oplossingen.
Mensen die in de verder afgelegen gebieden van Europa wonen, hebben nauwelijks toegang tot het aardgasnet en kunnen te kampen hebben met een onbetrouwbare en uiterst onefficiënte elektriciteitstoevoer. Ze moeten bijgevolg vaak rekenen op vaste en vloeibare brandstoffen met een hoog koolstofgehalte, die nog in verouderde technologieën worden gebruikt.

Dit initiatief werd door SHV Energy gelanceerd met de bedoeling het debat binnen de politieke en ngo-gemeenschappen te stimuleren om te garanderen dat rekening wordt gehouden met de unieke energiebehoeften van de Europese plattelandsbevolking wanneer het beleid ter zake besproken en de wetgeving voorgesteld wordt.

De Europese energie moet de komende decennia efficiënter, veiliger en koolstofarmer worden als we een duurzame toekomst willen waarborgen. Om te komen tot een evenwichtige, schonere Europese energiemix mogen we de specifieke behoeften en sociale omstandigheden van plattelandsgemeenschappen niet langer over het hoofd zien.

Meer dan de helft van de bevolking van de Europese Unie woont in landelijke gebieden die 90 procent van het grondgebied vertegenwoordigen. Hiervan zullen minstens 30 miljoen gezinnen en bedrijven waarschijnlijk nooit toegang hebben tot het gasnet en daarentegen sterk afhankelijk zijn van koolstofrijke energiebronnen.

De technologieën die deze gebieden kunnen helpen de klimaatdoelstellingen van de EU te halen zijn vandaag beschikbaar. Zowel de industrie als de regering moeten hieromtrent meer bewustzijn creëren en een meer uitgebreid gebruik van deze zeer efficiënte, koolstofarmere energieoplossingen voor het platteland promoten. Een doordachte keuze voor meer koolstofarme energie kan veel CO2-uitstoot en geld besparen. Daarom moeten de behoeften van plattelandsgemeenschappen in het middelpunt van het Europese en nationale energiebeleid staan.

Het FREE-initiatief wil de behoeften, oplossingen en praktische beleidsvoorstellen op de politieke agenda plaatsen om landelijke gemeenschappen en bedrijven een schonere, meer concurrentiële en veiligere energie te bieden. Europa heeft nu zuivere en realistische energieoplossingen nodig voor landelijke gebieden. Zeer koolstofarme oplossingen, waaronder gas en hernieuwbare energie, zijn beschikbaar en geschikt om door plattelandsgemeenschappen te worden gebruikt. Bovendien komen ze het milieu ten goede.