Mythe : landelijke gebieden gaan alleen maar over landbouw

Plattelandsgemeenschappen worden alsmaar welvarender en diverser. Slechts 9% van alle werkgelegenheid in landelijke gebieden komt uit de landbouw. Diensten vertegenwoordigen momenteel 56 % van de werkgelegenheid op het platteland en 65 % van de economische waarde. De kans is groter dat u er iemand uit de IT-sector tegenkomt dan een boer.

Casestudies