Mythe : niemand wil op het platteland wonen

de ‘plattelandsvlucht’ behoort grotendeels tot het verleden. In Frankrijk nam het aantal mensen dat op het platteland woont driemaal meer toe dan in de stedelijke omgeving. Bijna een derde van de Denen en meer dan 80 % van de Nederlanders dromen ervan om landelijk  te gaan wonen.

Over FREE

Meer dan 50% van alle Europeanen woont op het platteland. Ze bewonen meer dan 90% van het Europese grondgebied en dragen 43% bij aan de brutowaarde van de Europese economie. Ondanks die cijfers houden politici en beleidsmakers bij het opstellen van hun energiebeleid nauwelijks rekening met de landelijke gebieden.

Bewoners van de meer afgelegen gebieden van Europa hebben zelden toegang tot het aardgasnet en kampen vaak met een onbetrouwbare en inefficiënte elektriciteitstoevoer. Ze moeten om die reden vaak een beroep doen op relatief sterk vervuilende brandstoffen als kolen en stookolie, die vooral met verouderde technologieën worden gebruikt.

Future of Rural Energy in Europe (FREE) geeft een stem aan degenen die beseffen dat een ruraal energiebeleid niet alleen belangrijk is voor plattelandsbewoners maar ook voor de Europese samenleving als geheel. Wij maken ons sterk om beleidsmakers te doordringen van een aantal waarheden, als basis voor verdere beleidsontwikkeling.

Europese plattelandsgemeenschappen zijn belangrijk.

Een groot deel van de Europeanen leeft op het platteland. Samen vormen ze een aanzienlijk deel van de werkende bevolking en leveren ze een grote bijdrage aan de economie. Het welzijn van de plattelandsbevolking is een belangrijke  prioriteit voor overheden, waarbij het accent ligt op het scheppen van nieuwe banen en het terugdringen van de verstedelijking. Boeren, en de agrarische sector als geheel, spelen daarnaast een belangrijke rol op cultureel, politiek en economisch gebied. De Europese plattelandsgemeenschappen dienen dan ook een volwaardige rol te spelen in het energiebeleid.

Het platteland wordt achtergesteld in het energiebeleid.

Plattelandsgemeenschappen worden in het beste geval genegeerd en in het slechtste geval uitgebuit en beschouwd als voedsel- of energieleveranciers. Vergeleken met stedelijke gebieden hebben plattelandsgemeenschappen vaak andere energiebehoeften en minder en duurdere energieopties. Plattelanders leveren daardoor een relatief grotere CO2-uitstoot dan stadsbewoners, wat noodzaakt tot betere toegang tot milieuvriendelijkere energie. In hun energiewetgeving gaan overheden ervan uit dat plattelandsgemeenschappen de kar trekken in het gezamenlijke streven naar efficiëntere, minder belastende energievoorziening. Ze houden daarbij echter geen rekening met de rurale behoeften aan milieuvriendelijke energie, betere luchtkwaliteit en meer energiekeuzevrijheid.

Overheden moeten landelijke gemeenschappen meer betrekken en ondersteunen als ze energie- en klimaatdoelstellingen willen verwezenlijken.

Europa is vastberaden zich te ontwikkelen tot een CO2-arme  economie, en daarnaast de energievoorziening en de toekomst van plattelandseconomieën veilig te stellen en die ook te verbeteren. Dit beleid vergt regelgeving die rekening houdt met de behoeften van plattelandsgemeenschappen en stimuleert tot efficiënt energieverbruik, zowel in woon- als werkomgevingen. De huidige regelgeving moet herzien worden om dit te bereiken.

Het Second Energy Efficiency Action Plan, dat de stappen schetst om energie te besparen in Europa, wijst de weg naar efficiënter energieverbruik. De EU en haar lidstaten moeten effectieve doelstellingen formuleren enn navenante maatregelen nemen om die energiebesparing te realiseren.

Een goed voorbeeld van Europese wetgeving voor efficiënter energieverbruik is de nieuwe versie van de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen. De richtlijn is een eerste goede stap naar hogere energie-efficiency in huizen, bedrijven en boerderijen op het platteland. Het is nu aan de lidstaten om de wetgeving tot een succes te maken. Dat kan bijvoorbeeld door plattelandsgemeenschappen te ondersteunen met normen en aanmoedigingspremies voor het energiezuiniger maken van huizen en gebouwen.

FREE wordt gelanceerd en gefinancierd door SHV Energy, ’s werelds grootste LPG-distributeur. De onderneming is onderdeel van het Nederlandse SHV-concern en maakt zo deel uit van een familiebedrijf dat al meer dan honderd jaar energie levert aan bedrijven en consumenten. In Europa voorziet SHV Gas de huizen, bedrijven en auto’s van miljoenen klanten van brandstof. De meeste van die afnemers zijn gevestigd in rurale gemeenschappen die niet op het aardgas- of elektriciteitsnet zijn aangesloten.

LPG is een product dat rechtstreeks wordt gewonnen uit olie- en gasbronnen, maar komt ook als nevenproduct vrij bij het raffineren van aardolie. Het is een koolstofarme, weinig vervuilende brandstof die een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit binnen en buiten en aan een lagare CO2-uitstoot.

FREE wordt ondersteund door diverse organisaties die zich inspannen om welzijn en ontwikkeling van landelijke gebieden te bevorderen door ze ruimere keuze uit energiebronnen te bieden. FREE wordt onder andere gesteund door:

 • CEJA
 • Cogen
 • Glass for Europe
 • The Renewable Energy Foundation
 • AEGPL
 • Podlaskie Voivodeship
 • Rinnai
 • ACRE
 • NEA
 • Tecnocasa
 • Polyurethanes
 • EC Power
 • EUROMONTANA
 • BDR Thermea
 • RURENER
 • Regional Office of Silesia in Brussels
 • PKEO
 • Royal HaskoningDHV
 • SHV Energy
 • IREEN Project
 • DG CLIMA
 • Central Denmark Region
 • Zealand Region - Denmark