Mythe : landelijke gebieden gaan alleen maar over landbouw

Plattelandsgemeenschappen worden alsmaar welvarender en diverser. Slechts 9% van alle werkgelegenheid in landelijke gebieden komt uit de landbouw. Diensten vertegenwoordigen momenteel 56 % van de werkgelegenheid op het platteland en 65 % van de economische waarde. De kans is groter dat u er iemand uit de IT-sector tegenkomt dan een boer.

De toekomst van landelijke energie in Europa

FREE maakt zich sterk voor verantwoorde energieopties voor huishoudens en bedrijven die geen toegang hebben tot de energienetwerken, oplossingen en andere voorzieningen die in stedelijke gebieden beschikbaar zijn. Dit gedeelte van de website biedt een eerste overzicht van deze FREE-oplossingen.

Bewoners van de meer afgelegen gebieden van Europa hebben zelden toegang tot het aardgasnet en kampen vaak met een onbetrouwbare en inefficiënte elektriciteitstoevoer. Ze moeten om die reden vaak een beroep doen op sterk vervuilende brandstoffen als kolen en stookolie, die vooral met verouderde technologieën worden gebruikt.

FREE is een initiatief van SHV Gas en wil het politieke en maatschappelijke debat stimuleren om te zorgen dat beleid en wetgeving in de EU meer rekening houden met de specifieke energiebehoeften van het Europese platteland.

De Europese energievoorziening moet de komende decennia efficiënter, veiliger en koolstofarmer worden, willen we een duurzame toekomst kunnen waarborgen. Een evenwichtige, schonere Europese energiemix vereist dat we de specifieke behoeften en sociale omstandigheden van plattelandsgemeenschappen niet langer mogen veronachtzamen.

Meer dan de helft van de bevolking van de Europese Unie woont in landelijke gebieden, die samen 90% van het Europese grondgebied vertegenwoordigen. Minstens 30 miljoen gezinnen en bedrijven hebben en krijgen geen toegang tot het gasnet en zullen dus sterk afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen.

De koolstofarme technologieën die deze regio’s kunnen helpen de klimaatdoelstellingen van de EU te halen zijn vandaag beschikbaar. Zowel de industrie als de regering moeten hieromtrent meer bewustzijn creëren en zullen breder gebruik van deze efficiënte energieoplossingen voor het platteland moeten promoten. Een doordachte keuze voor koolstofarme energie kan veel CO2-uitstoot en geld besparen. Daarom moeten de behoeften van plattelandsgemeenschappen centraal staan in het Europese en nationale energiebeleid.

FREE wil oplossingen en praktische beleidsvoorstellen op de politieke agenda krijgen, zodat landelijke gemeenschappen en bedrijven toegang krijgen tot schonere, concurrerende en stabiele energiebronnen. Die energiebronnen, in de vorm van koolstofarme oplossingen als gas en duurzame energie, zijn nu beschikbaar en komen zowel de plattelandsgemeenschappen als het milieu ten goede.