Mythe : landelijke gebieden gaan alleen maar over landbouw

Plattelandsgemeenschappen worden alsmaar welvarender en diverser. Slechts 9% van alle werkgelegenheid in landelijke gebieden komt uit de landbouw. Diensten vertegenwoordigen momenteel 56 % van de werkgelegenheid op het platteland en 65 % van de economische waarde. De kans is groter dat u er iemand uit de IT-sector tegenkomt dan een boer.

Nieuws

 • Van Nistelrooij: “Geef decentrale opwekking de ruimte”

  Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, wil consumenten en particulieren de mogelijkheid geven om zelf elektriciteit op te wekken. Daarom wil hij salderingsregelingen en fiscale mogelijkheden verruimen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, wil dat ook, maar stelt dat zonder oog voor het grote plaatje niet genoeg stappen worden gemaakt. Hij pleit voor bindende doelstellingen voor energiebesparing.

  Energiepodium.nl


 • 'Best practice guide' voor plattelandsgemeenten

  CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (regionaal- en energiebeleid) heeft de Europese Commissie gevraagd het initiatief te nemen voor een 'best practice guide' voor plattelandsgemeenten, waarin wordt uitgelegd hoe zij een schone en efficiënte lokale energie-infrastructuur kunnen ontwikkelen. Van Nistelrooij wil verder duidelijkheid van de Commissie over de vraag hoe Europa de specifieke energie-uitdagingen op het platteland gaat aanpakken.

  Lambert van NistelrooijDe vragen zijn ingediend samen met de Poolse Europarlementariër Danuta Hübner. Beide parlementariërs zeggen blij te zijn met de recente verklaringen van commissaris Oettinger, die heeft aangegeven dat voor het bereiken van de Europese energie-efficiëntie doelen regionale ontwikkelingen zeer belangrijk zijn. Van Nistelrooij en Hübner laten weten verheugd te zijn met campagnes zoals het FREE-initiatief, de Future of Rural Energy in Europa. Dit initiatief is in juni 2010 door het Nederlandse bedrijf SHV Gas gelanceerd.


   

  Plattelandsgebieden, die voor 90 procent het grondgebied van de EU bepalen en waar 50 procent van de bevolking van de EU woont, worden vaak over het hoofd gezien in het Europese energiebeleid, aldus Van Nistelrooij en Hübner. Een op het platteland gerichte aanpak is volgens hen nodig om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen te halen en verstevigt tevens het concurrentievermogen van de plattelandsgebieden.

  over FREE
  Het FREE-initiatief wil aandacht vragen voor de toekomstige energievoorziening op het Europese platteland. FREE is opgezet om ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van energiebeleid rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van landelijke gemeenschappen. Het initiatief geniet de steun van diverse organisaties die zich inspannen om welzijn en ontwikkeling van landelijke gebieden te bevorderen.
  http://www.rural-energy.eu/nl/home-nl

  over SHV Gas
  SHV Gas is de grootste toegewijde wereldwijde LPG-distributeur. LPG in de vorm van propaan en butaan wordt gebruikt als brandstof voor huishoudelijk gebruik voor koken en verwarmen. Daarnaast wordt LPG gebruikt in de industrie, de landbouw en als brandstof voor transportdoeleinden. SHV Gas is actief in 27 landen, telt 13.500 medewerkers, heeft een omzet van ruim 5 miljard euro en biedt LPG aan tientallen miljoenen van klanten. Als onderdeel van SHV Holdings behoort zij tot een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar energie levert aan bedrijven en consumenten. In Nederland opereert SHV Gas onder de naam Primagaz. Voor de landelijke gebieden, waar geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is, is LPG uitermate geschikt om samen met hernieuwbare energiebronnen, de overgang te maken van de huidige centrale energievoorziening van fossiele brandstoffen met een hoog CO2 uitstoot naar een decentrale voorziening met milieuvriendelijke fossiele brandstoffen met een lage CO2 uitstoot.
  http://www.shvgas.com

  Bron:

  Duurzaambouwen-online

  Energiek2020

 • Van Nistelrooij wil 'best practice guide' voor plattelandsgemeenten

  Brussel, 24 februari 2011 - CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (regionaal- en energiebeleid) heeft de Europese Commissie gevraagd het initiatief te nemen voor een 'best practice guide’ voor plattelandsgemeenten, waarin wordt uitgelegd hoe zij een schone en efficiënte lokale energie-infrastructuur kunnen ontwikkelen. Van Nistelrooij wil verder duidelijkheid van de Commissie over de vraag hoe Europa de specifieke energie-uitdagingen op het platteland gaat aanpakken.

  De vragen zijn ingediend samen met de Poolse Europarlementariër Danuta Hübner. Beide parlementariërs zeggen blij te zijn met de recente verklaringen van commissaris Oettinger, die heeft aangegeven dat voor het bereiken van de Europese energie-efficiëntie doelen regionale ontwikkelingen zeer belangrijk zijn. Van Nistelrooij en Hübner laten weten verheugd te zijn met campagnes zoals het FREE-initiatief, de Future of Rural Energy in Europa. Dit initiatief is in juni 2010 door het Nederlandse bedrijf SHV Gas gelanceerd.

  Plattelandsgebieden, die voor 90% het grondgebied van de EU bepalen en waar 50% van de bevolking van de EU woont, worden vaak over het hoofd gezien in het Europese energiebeleid, aldus Van Nistelrooij en Hübner. Een op het platteland gerichte aanpak is volgens hen nodig om de Europese energie- en klimaatdoelstellingen te halen en verstevigt tevens het concurrentievermogen van de plattelandsgebieden.

 • FREE presentatie op 6e CDA Energie Denktank 2011

  Op 11 februari werd op het hoofdkantoor van energiemaatschappij Delta opnieuw de Energie Denktank georganiseerd door CDA –Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Hierbij werd vanuit verschillende perspectieven ingegaan op de Nederlandse invulling van de Europese energiestrategie 2020. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij het FREE-initiatief.  

  Op speciale uitnodiging van Lambert van Nistelrooij gaf Wilma Stegink, sustainability manager van Primagaz Benelux, een presentatie over FREE en de kansen voor energie in de landelijke gebieden.

  Primagaz opereert vanuit de visie van de 'Trias Energetica': (1) De energievraag beperken, (2) het gebruik van duurzame energie stimuleren en (3) fossiele brandstoffen zo optimaal mogelijk gebruiken. Hierbij ziet Primagaz propaan, een van de schoonste fossiele brandstoffen, en lokale opwekking van energie als oplossingen voor de toekomst.

  Voor het behalen van Europese energie- en milieudoelstellingen ziet Stegink een grote rol weggelegd voor de landelijke gebieden. In verschillende Europese regio's, bijvoorbeeld Wallonië, wordt nog veel gebruik gemaakt van zware fossiele brandstoffen als stookolie, dat veel CO2 uitstoot. "Hier valt nog veel winst te behalen", aldus Stegink. Hier speelt men op in door het initiatief FREE, een Europees discussieplatform met als doel het oprichten van een 'Smart Region's initiatief waardoor plattelandsregio's een grotere bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de 20-20-20 doelstellingen.  Als initiator van de zesde Energie Denktank ging Europarlementariër Lambert van Nistelrooij in op het Europese perspectief. Het Europese energiebeleid richt zich de komende tien jaar met name op het behalen van de 20/20/20 doelstellingen en het vervolledigen van de interne markt. Hierbij is de aanleg van nieuwe energieinfrastructuur
  van groot belang.

  Andere sprekers tijdens de Energie Denktank waren Frank van den Heuvel, directiesecretaris bij Delta, Sjaak de Pagter, beleidsmedewerker van de CDA, Ton van Korven van ZLTO Anne Douwe van der Zee (Groene Poort) en gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) tijdens de denktank.

  Voor meer informatie over deze bijeenkomst klik hier.
 • Onvoldoende aandacht voor potentie energie-innovatie in landelijke gebieden

  Op 9 februari startte het Future of Rural Energy in Europe (FREE) initiatief in samenwerking met Europarlementariër Danuta Hübner, de voorzitter van de Commissie van Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement, een debat rondom de vraag hoe EU beleid landelijke gebieden kan ondersteunen en hun toegang kan verlenen tot schone energie.

  Ondanks dat het landelijke gebied in Europa meer dan 90% beslaat, worden de landelijke gebieden vaak over het hoofd gezien in EU beleid. Dit geldt vooral voor Europees energiebeleid. Bewoners van de meer afgelegen gebieden van Europa zijn voor hun energievoorziening nog vaak aangewezen op relatief sterk vervuilende brandstoffen als kolen en stookolie.

  In haar keynote speech prees Danuta Hübner de uitstekende timing van het FREE initiatief slechts enkele dagen na de allereerste EU Energietop. “Ik verwelkom vooral de toezegging van Eurocommissaris Günther Oettinger met betrekking tot landelijk beleid en landelijke energie. Hij zei dat hij zal blijven inzetten op regionaal beleid als hoofdinstrument voor energie-efficiënte”.

  De sprekers onderstreepten het belang van een best practice guide voor lokale overheden en gemeenschappen waarin wordt uitgelegd hoe een schone en efficiënte lokale energie-infrastructuur ontwikkeld kan worden. Er is veel potentie voor innovatie, maar het moet gestuurd worden.

  “De grootste uitdaging voor landelijke energie is het proces om lokale gemeenschappen te stimuleren actief te worden in energie projecten. Dit heeft tijd nodig en daarom moeten beleidsmakers dat element in overweging nemen. We zijn het er ook over eens dat we nu moeten optreden om in 2014 de geïntegreerde energiemarkt te kunnen voltooien, om energie efficiency een boost te geven, om te zorgen voor betere coördinatie met ons externe energiebeleid en om in 2015 een einde te kunnen maken aan de zogeheten energie-eilanden”, aldus Danuta Hübner.

  Bron: website EVP-fractie van het Europees Parlement

  FREE:

  Het FREE initiatief is verheugd Professor Danuta Hübner aan te kunnen kondigen als “Vriend van FREE’. Danuta Hübner onderstreept hiermee haar toewijding aan landelijke energie en landelijke gemeenschappen in Europa. Prof. Hübner is de eerste die op deze manier haar steun betuigt aan het FREE initiatief.

   


  Professor Danuta Hübner ontvangt ‘Vriend van FREE’ certificaat van FREE vertegenwoordiger Joppe Hendriks (SHV Gas).

   


  Het evenement trok de aandacht van MEP's vanuit alle belangrijke politieke groeperingen en een breed aantal EU landen

 • 151 miljoen beschikbaar voor de Energie-investeringsaftrek

  Bedrijven die in 2011 investeren in energiebesparing of in bedrijfsmiddelen die duurzame energie opwekken, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscale steun ontvangen van de overheid. Dit meldt het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Voor decentrale energieopwekking en energie-opwekking in landelijke gebieden in Nederland biedt de EIA interessante mogelijkheden.

  Het beschikbare budget is voor 2011 € 151 miljoen. De energielijst van de EIA wordt per 1 januari 2011 weer vernieuwd en treedt per die datum ook in werking. Een groot aantal technieken is gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is de verruiming van de omschrijving voor de biogasopwaardeerinstallatie, waardoor nu het opwaarderen van biogas naar vloeibaar biomethaan in aanmerking komt voor EIA. Vloeibaar biomethaan kan gebruikt worden als transportbrandstof.

  Naast de specifieke middelen die genoemd staan op de energielijst, is het ook mogelijk om investeringen die een forse energiebesparing opleveren generiek te melden.

  Meer informatie is te vinden op de site van het Agentschap NL.

 • Nieuw initiatief wil meer rurale focus in Europese energie strategie

  Klik op de afbeelding voor een grotere versie (nieuw venster).

  Bron: Europolitics, 7 December 2010

 • Consument, maak zelf energie

  'Als Nederland de klimaatdoelstelling wil halen, is een andere elektriciteitsopwekking noodzakelijk'

  Waar we nu nog gewend zijn om gewoon de gaskraan open te draaien of onbeperkt elektriciteit te hebben, gaan we naar een toekomst toe waar we ook zelf verantwoordelijk zijn voor het opwekken van energie. Onze huidige centrale energievoorziening, gedomineerd door fossiele brandstoffen, zal moeten veranderen naar een nieuwe, efficiëntere en bovendien lokale energievoorziening.

  Uit de grote belangstelling voor de Energie- en Milieuvakbeurs deze week in de Brabanthallen blijkt wel dat het thema energie de samenleving bezighoudt. Ook het nieuwe kabinet onderkent het belang van lokale energieopwekking door zichzelf ten doel te stellen om de verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte te vereenvoudigen. De bereidheid is er, de uitdaging lijkt te liggen in het effectief op gang brengen van de energietransitie.

  In juni dit jaar lanceerde SHV Gas in Den Haag en Brussel het Future of Rural Energy in Europe-initiatief (FREE). FREE is een Europees discussieplatform voor kennisuitwisseling over milieuvriendelijke energieoplossingen en over de mogelijkheden om de energietransitie in gang te zetten. Om de transitie te stimuleren, heeft Europa zichzelf de ambitie gesteld om in 2020 de 20-20-20 doelstellingen te hebben behaald; 20% minder CO2-emissies, 20% minder energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie tot 20% verhogen ten opzichte van het niveau in 1990. Het ultieme doel van FREE is dan ook in heel Europa een bijdrage te leveren aan het behalen van de 20-20-20 doelstellingen.

  Anders dan de Nederlandse situatie, waarin 98% van alle huishoudens toegang heeft tot het aardgasnetwerk, is dat voor de meeste bewoners van landelijke gebieden in Europa niet het geval. Meer dan 50% van alle Europese burgers woont in landelijke gebieden, op een totale oppervlakte van 90% van het Europe grondgebied. Vaak hebben zij geen of beperkte aansluiting op aardgas of elektriciteit en zijn ze aangewezen op brandstoffen met een relatief hoog CO2-gehalte. Dit meestal in combinatie met verouderde techniek en slechte isolatie. Bijvoorbeeld in België gebruikt 43% van alle huishoudens voor de verwarming van hun huizen nog altijd stookolie, een zware brandstof wat betreft CO2-emissie en met risico's op bodem- en grondwatervervuiling.

  Voor verwarmingsdoeleinden gebruiken Nederlandse huishoudens weliswaar de schoonste fossiele brandstoffen; aardgas en - waar dat niet beschikbaar is - propaan. Propaan en aardgas hebben een zeer lage C02-uitstoot en verwaarloosbare uitstoot van fijnstof. Echter, voor elektriciteitsopwekking wordt nog vaak gebruik gemaakt van kolencentrales. Als Nederland de gestelde klimaatdoelstelling wil halen, is een andere manier van elektriciteitsopwekking noodzakelijk. Het lokaal opwekken van energie is onderdeel van de oplossing voor deze problematiek. Niet alleen biedt het de mogelijkheid lokale passende oplossingen te zoeken met weinig tot geen gebruik van fossiele brandstoffen, ook wordt alle opgewekte energie optimaal benut. Want bij centrale energie opwekking bijvoorbeeld, gaat ongeveer de helft van de energie verloren tijdens het transport naar huishoudens.

  Voor deze nieuwe manier van kijken naar onze energievoorziening is een verandering nodig. Binnen Primagaz Nederland hebben wij deze overgang in gang gezet en proberen we stap voor stap de transitie van propaangasleverancier naar leverancier van energie-oplossingen te maken. Binnen de organisatie is dit proces al enige tijd geleden in gang gezet. Inmiddels bieden we naast propaan ook zonnepanelen, warmtekrachtkoppelinginstallaties en gaswarmtepompen aan. Propaan is één van de brandstoffen die zeer geschikt is als back-up brandstof.

  Voor het rendabel maken van deze nieuwe energieoplossingen bestaan wel randvoorwaarden. Voor decentrale energieopwekking zijn goede en stabiele tarieven voor aan het elektriciteitsnet teruggeleverde energie nodig. Ook een stabiel en eerlijk subsidiebeleid is onontbeerlijk. Subsidies moeten echter vooral als doel hebben de start van het proces te stimuleren. Op termijn moet de energievoorziening zelf rendabel zijn. Samenwerking met andere energie-aanbieders, lokale overheden en de consument is van belang om samen te zoeken naar rendabele oplossingen en om gezamenlijk met de politiek te praten. Tot slot moet de transitie realistisch zijn voor de consument. Het ideaal is natuurlijk in één keer de slag te maken naar een CO2-vrije energievoorziening maar de kosten hiervoor zijn te hoog. Investeringen dienen stap voor stap gemaakt te worden, iedere verbetering is er één.

  Govert Rietema is directeur van Primagaz Nederland, onderdeel van SHV Gas. Vandaag vanaf 10.30 uur is in de Bossche Brabanthallen de denktanksessie 'Energie voor de toekomst' op de Energie-en Milieuvakbeurs 2010. Rietema is deelnemer aan de sessie.

  Bron: Brabants Dagblad, 14 oktober 2010. Door Govert Rietema.

 • Oproep aan kabinet om transitie naar duurzame energie te realiseren

  Zutphen - Er is behoefte aan stimulerende regelgeving die een transitie naar duurzame energie in Nederland mogelijk moet maken. Tegelijkertijd moet bedrijven en leveranciers duurzame het voor consumenten makkelijker maken om op duurzame energie over te stappen.

  Dat zijn de voornaamste conclusies van de denktank ‘Energie voor de Toekomst’, georganiseerd door Primagaz Nederland tijdens de Energie- en Milieubeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. In de denktank hebben de volgende partijen deelgenomen: Windparken Wiki, Milieu Centraal, COGEN, Green 2, Ecoranch, DEC, CE Delft en Club Green.

  De denktank heeft zich gebogen over de vraag hoe een energietransitie in Nederland van fossiele energie naar duurzame succesvol in gang gezet kan worden.

  De partijen zijn het er over eens dat:
  •    Er behoefte is aan stimulerende regelgeving Op dit moment is het moeilijk om te concurreren met gevestigde energiemaatschappijen die relatief goedkope fossiele energie leveren. Regelgeving zou moeten stimuleren dat decentraal opgewekte energie aantrekkelijker wordt en makkelijker te initiëren. Vooral een zelfleveringsmodel is essentieel. Het beleid van de overheid zou daarop gericht moeten zijn en minder vanuit de visie dat energie centraal wordt aangeleverd moeten opereren.
  •    Bedrijven/leveranciers moeten duurzame energie interessant maken voor klanten en het bovendien voor de consument gemakkelijk maken om over te stappen. Er kan een –nu nog latente- behoefte aan decentrale energieopwekking en zelfvoorzienendheid gecreëerd worden onder consumenten. Op die manier kan er een grotere markt ontstaan en is het mogelijk de overstap te maken van een nichemarkt naar een bredere consumentengroep.

  •    Overheidssubsidies kunnen dienen als ondersteuning in de start-up fase. De markt moet echter op eigen benen kunnen staan, subsidies moeten daarom een korte looptijd hebben.

  Driekwart van de Nederlanders vindt dat overheidsbeleid verbeterd moet worden

  De bevindingen van de denktank sluiten aan bij de uitkomsten van een in opdracht van SHV Gas uitgevoerd onderzoek onder de Nederlandse bevolking over het overheidsbeleid rond duurzame energie. De overheid moet zich actiever opstellen als het gaat om het overheidsbeleid rondom duurzame energie. Maar liefst driekwart van de Nederlanders vindt dat het duurzame energiebeleid verbetering nodig heeft Meer dan de helft van de ondervraagden vindt bovendien dat de overstap van fossiele energiebronnen, zoals olie en aardgas naar duurzame energiebronnen in Nederland niet snel genoeg gaat.

  Volgens het onderzoek zijn Nederlanders zich wel bewust van het klimaatprobleem (meer dan 90 %), maar tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat driekwart van de burgers zich niet bewust is van de 20-20-20 doelstellingen.

  Uit het onderzoek – uitgevoerd door DirectResearch - blijkt verder dat:

  •    89% van de respondenten het belangrijk vindt dat het aandeel duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie) groter wordt in Nederland.
  •    58,2% van de respondenten vindt dat Nederland op het gebied van duurzame energie een internationale voortrekkersrol zou moeten hebben.
  •    55,2 % vindt dat het faciliteren van een duurzame energievoorziening meer de rol is van de overheid dan van individuele burgers.

  ------------

  Over Primagaz Nederland B.V.
  Primagaz Nederland B.V. maakt deel uit van SHV Gas. Primagaz Nederland B.V. is al ruim 50 jaar één van de toonaangevende propaanleveranciers in Nederland. Zowel met gasflessen als met propaangas in tanks is Primagaz een vertrouwd gezicht in de bouw, recreatie, industrie, agrarische sector en bij particulieren.

 • FREE op de Milieuvakbeurs in Den Bosch

  Van 12, 13 en 14 oktober zal FREE vertegenwoordigd zijn op Milieu2010, Nederlands grootste milieuvakbeurs. Drie dagen lang komen milieuprofessionals bijeen om kennis uit te wisselen over milieu- en duurzame energieoplossingen, uiteraard kan FREE daar niet ontbreken!

  Op donderdag 14 oktober organiseert SHV Gas in het kader van FREE een denktanksessie rondom de vragen: (1) hoe maken we nieuwe energie rendabel en (2) hoe werken we als stakeholders hierin samen? Tegelijkertijd met de Milieuvakbeurs vindt de vakbeurs Energie plaats waar alles is te vinden over energiebesparing en duurzame energieopwekking.

  Kom dus langs bij de FREE-stand op 12, 13 en/of 14 oktober! Neem voor entreekaarten even contact op met Hanneke Verhelst.

 • 1
 • 2