Mythe : landelijke gebieden zijn sowieso al goed voorzien van alternatieve energie

een groot aantal plattelandsgezinnen en –bedrijven zijn op geen enkel netwerk aangesloten en moeten dus andere keuzes maken. Vaak moeten zij echter de lastige keuze maken tussen vervuilende (steenkool, hout of stookolie) of duurzame energie waar geen overheidssteun voor beschikbaar is waardoor ze financieel niet echt interessant  zijn.

Boven uw stand leven

Geschreven door: Graham Russell - 27 april 2010

De bezoeken aan de verafgelegen boerderij van mijn grootvader in Shropshire behoren nog steeds tot de mooiste herinneringen uit mijn kindertijd. De rook en de geur van de open verwarming verschilde zo sterk van ons nieuwe huis in de West Midlands met zijn centrale verwarming op gas. Voor enkele dagen was het best leuk met al onze kleren aan naar bed te gaan en te tekenen op de bevroren ramen.

Maar dit behoort niet alleen tot het plattelandsverleden: er zijn nog 398.000 gezinnen die geen toegang hebben tot het gasnet en in brandstofarmoede leven (in deze gevallen wordt er meer dan 10 procent van het gezinsinkomen uitgegeven aan brandstof). Dat is gelijk aan een schokkende 9 procent van de totale hoeveelheid gebouwen op het platteland.

Zo'n 28 procent van de gezinnen in dorpen, gehuchten en geïsoleerde woningen die niet op het aardgasnet zijn aangesloten, wonen in brandstofarmoede. Dit in vergelijking met 12 procent van de huishoudens met een aansluiting op het aardgasnet die in brandstofarmoede leven.

Hiervoor zijn natuurlijk verschillende verklaringen. Belangrijk is het hoge aantal eigendommen met stevige muren die moeilijk te isoleren zijn. Neem hierbij het gegeven dat de lonen in landelijke gebieden lager liggen dan gemiddeld en de uitdaging van de energie-efficiëntie zodoendedubbel zo groot wordt.

Gezien de schaal en het belang van wat moet worden verbeterd, moet hier grondig over worden nagedacht. Knutselwerk volstaat hier niet.

Een van de relatief makkelijke oplossingen voor de vraag naar brandstof is het beschikbaar maken van de energie-efficiëntiemaatregelen voor de plattelandsbevolking die reeds beschikbaar zijn. Energie-efficiëntieprogramma's, betaald via rekeningen voor de brandstof, zijn meestal niet beschikbaar voor armen die in moeilijk te verwarmen huizen wonen. De belangrijkste doelgroepen waren eerder stedelijke concentraties in plaats van  de landelijke gebruikers die verspreid van elkaar liggen.

Stedelijke gebieden  bieden mogelijkheden  voor energiebedrijven om hun verplichtingen rondom de brandstofarmoede te verminderen. Het advies over de doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot van de regering biedt de gelegenheid om aan te tonen dat er een echt engagement is naar de plattelandsgezinnen toe, maar de maatregelen moeten een prioriteit hebben voor huizen met stevige muren, dit is nog niet in de ontwerptekst opgenomen.

Wat de brandstoftoevoer betreft, bieden micro-duurzame energiebronnen ook een fantastische mogelijkheid voor plattelandsgemeenschappen. Maar het niveau van het bewustzijn zal wel moeten worden vergroot. Een luchtwarmtepomp installeren in een slecht geïsoleerd huis met volle muren is niet verstandig. Verschillende gezinnen en huizen vragen verschillende oplossingen. De meeste installateurs zijn echter gespecialiseerd in één bepaalde technologie in plaats van expertise te hebben om de juiste oplossing toe te passen. Er moet bereikbaar en onafhankelijk advies zijn om mensen te helpen een doordachte beslissing te nemen die overeenkomt met hun leefomstandigheden en het type huis waarin ze wonen.

Een goede start werd gemaakt in County Durham, waar een database wordt opgesteld van alle 239.000 huizen. Deze zal het mogelijk maken om energie-efficiëntie- en microgeneratieprogramma's toe te spitsen op gezinnen. Dus waarom geen aanpak gericht op een gemeenschap die alle informatie over de behoefte, de steunprogramma's en de expertise op één plaats verzamelt (misschien een plaatselijke overheid). Hierdoor kan de grootste brandstofarmoede aangepakt worden en het echte verschil gemaakt worden..

Om het probleem nog moeilijker te maken, zijn sommige delen van het elektriciteitsnet op het platteland bijzonder kwetsbaar voor de zware lasten die een groep warmtepompen veroorzaakt.Hiervoor zijn dure upgrades nodig. Ook hier kunnen vele delen van het elektriciteitsnet op het platteland decentrale opwekking niet aan.

Micro-hernieuwbare technologieën zijn nog steeds te duur. Eén oplossing is het verzamelen van de vraag uit een gemeenschap. In stedelijke gebieden kan dit betekenen dat men hele straten vraagt duurzame energie te overwegen. Waarom niet een heel dorp samenbrengen om te sensibiliseren en de algemene kosten te verlagen?

Dit is een spannende periode, vooral met de feed-in tarieven die vanaf 1 april van kracht zullen zijn. Maar het zijn ook onrustwekkende tijden, met een duidelijk bewijs van de North East Commission on Rural Health dat het aantal winterdoden in landelijke gebieden hoger is dan elders. Helaas een meer ontnuchterende herinnering aan mijn grootvader.

Graham Russell, uitvoerend directeur, Commission for Rural Communities Dit zijn de persoonlijke standpunten van de auteur

Bron: http://www.utilityweek.co.uk/viewpoints/soapbox/living-beyond-your-means.php