Mythe : landelijke gebieden hebben een lage CO2-voetafdruk

plattelandsgemeenschappen hebben vaker een grotere CO2-voetafdruk dan hun stedelijke tegenhangers en hebben te kampen met grote problemen inzake de luchtkwaliteit. Dit is te wijten aan een aantal factoren: de noodzaak om grotere afstanden te rijden, een gebrek aan energiekeuze hetgeen leidt tot het gebruik van vervuilende brandstoffen (steenkool, stookolie, hout), en de uitstoot van broeikasgassen.

Nieuws

11/05/2010

Werkgelegenheid in landbouwsector met 25 % gedaald tussen 2000 en 2009 – Landbouwinkomen in 2009 met 11,6 % gedaald

Tussen 2000 en 2009 daalde de werkgelegenheid in de landbouwsector in de EU-27 met 25 %, het equivalent van 3,7 miljoen voltijdse banen, volgens een nieuw rapport van EUROSTAT dat vandaag werd gepubliceerd. Ze daalde met 17 % in de EU-15 en met 31 % in de 12 nieuwe lidstaten (NMS).

In 2009 was de werkgelegenheid in de landbouwsector gelijk aan 11,2 miljoen voltijdse banen in de EU-27, waarvan 5,4 miljoen in de EU-15 en 5,8 miljoen in de 12 nieuwe lidstaten.

Klik hier voor meer informatie