Evropski slad za regionalni razvoj / Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministry of Economic Development And Technology, Kotnikova 5
1000
Ljubljana
Spain


+38613201300 

fondoscomunitarios@sepg.minhap.es


http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx