Ministerstvo Pro Mistni Rozvoj CR

Ministry of Regional Development CZ, Staroměstské náměstí 6
110 15
Praha 1
Czech Republic


+420224861111


http://www.strukturalni-fondy.cz/en/Homepage