Mythe : het is aan de stedelijke bevolking om de klimaatverandering op te lossen

Europa kan zijn beloftes om de klimaatverandering een halt toe te roepen niet nakomen zonder een grootschalige participatie en betrokkenheid van landelijke gemeenschappen. Niet alleen moet de plattelandsbevolking in staat zijn de juiste energiekeuzes te maken, maar de meeste hernieuwbare opties, van windmolenparken tot zonne-energie en micro-WKK, hebben de bereidwillige deelname van de plattelandsgemeenschappen ook nodig

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Het FREE-initiatief. Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd.

Informatie op de website

Het materiaal op deze website is louter informatief. Het FREE-initiatief doet zijn best om de informatie regelmatig te updaten maar beweert niet dat ze volledig is. Het FREE-initiatief heeft de pagina’s op deze website met zorg samengesteld en de informatie op deze website wordt te goeder trouw aangeboden. Wij geloven dat deze informatie correct is. Het FREE-initiatief kan niet garanderen  dat deze informatie volledig of accuraat is. Het FREE-initiatief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade  die voortkomt uit het gebruik van of vertrouwen in  de informatie op deze website.

Auteursrechten

Deze website en de inhoud zijn, waar van toepassing, onderworpen aan het auteursrecht van Het FREE-initiatief. Reproductie is toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en erkend. Het FREE-initiatief eist geen auteursrecht op voor officiële documenten of documenten die behoren tot het openbare domein. Indien van toepassing moet ook het auteursrecht op materiaal van derde partijen dat zich op deze website bevindt, worden nageleefd.

Links

Links naar andere websiteszijn voor het gemak van de bezoeker toegevoegd. Deze links houden dus in geen geval in dat Het FREE-initiatief verantwoordelijk is voor of instemt met de informatie op deze websites.