Mythe : landelijke gebieden hebben een lage CO2-voetafdruk

plattelandsgemeenschappen hebben vaker een grotere CO2-voetafdruk dan hun stedelijke tegenhangers en hebben te kampen met grote problemen inzake de luchtkwaliteit. Dit is te wijten aan een aantal factoren: de noodzaak om grotere afstanden te rijden, een gebrek aan energiekeuze hetgeen leidt tot het gebruik van vervuilende brandstoffen (steenkool, stookolie, hout), en de uitstoot van broeikasgassen.

Informatiecentrum

Welkom op het informatiecentrum van FREE. Er is zoveel mogelijk materiaal verzameld met betrekking tot de energiebehoeften van plattelandsgemeenschappen, het energiebeleid en energieoplossingen. Deze sectie wordt regelmatig bijgewerkt.

Openbare documenten