Mythe : het is aan de stedelijke bevolking om de klimaatverandering op te lossen

Europa kan zijn beloftes om de klimaatverandering een halt toe te roepen niet nakomen zonder een grootschalige participatie en betrokkenheid van landelijke gemeenschappen. Niet alleen moet de plattelandsbevolking in staat zijn de juiste energiekeuzes te maken, maar de meeste hernieuwbare opties, van windmolenparken tot zonne-energie en micro-WKK, hebben de bereidwillige deelname van de plattelandsgemeenschappen ook nodig

Informatiecentrum

Welkom op het informatiecentrum van FREE. Er is zoveel mogelijk materiaal verzameld met betrekking tot de energiebehoeften van plattelandsgemeenschappen, het energiebeleid en energieoplossingen. Deze sectie wordt regelmatig bijgewerkt.

Openbare documenten